Marka: Renault
Model: G230
Producent zabudowy: Sides
Oznaczenie pożarnicze GBA 3/24
Wydajność autopompy: 2400l/min
Zbiornik wodny: 3000 l
Zbiornik środka pianotwórczego: 50 l