Wyposażenie:
– SN
– armatura wodno-pianowa
– narzędzia hydrauliczne Lukas
– zestaw PSP – R1 (torba, deska, szyny Kramera)
– maszt oświetleniowy
– aparaty ODO
– inny sprzęt