PLAN ZAJĘĆ MDP

20 styczeń – Remiza OSP w Starym Sączu o 15:00 zebranie Zarządu MDP

2-3 lutego – Remiza OSP w Starym Sączu o 18:00 “Noc w Remizie” (przyjazd i sprawdzenie obecności, szkolenie i egzamin z wiedzy pożarniczej, konkursy, gry i zabawy)

10 lutego – Remiza OSP w Starym Sączu o 18:00 Walne Zebranie OSP (obecność nieobowiązkowa). Czytaj więcej…

15 lutego – Wyjazd do Nowego Sącza od 9:00 do 13:00. Czytaj więcej…

10 marca – Remiza OSP w Starym Sączu egzamin starszej grupy MDP

23 marca – Remiza OSP w Starym Sączu zebranie Zarządu MDP

30-31 marca – warta przy Grobie Pańskim