Prezes OSP – Roman Jop

Naczelnik OSP – Grzegorz Golonka

Z-ca Prezesa – Krzysztof Pietrzak

Z-ca Naczelnika – Krzysztof Bober

Skarbnik – Piotr Golonka

Sekretarz – Barbara Jop

Gospodarz – Jan Golonka

Członek Zarządu – Antoni Piętka

Członek Zarządu – Łukasz Odważny

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Zbigniew Dobrowolski

Członek – Andrzej Kowalczyk

Członek – Jan Dziedzic