OPIEKUN MDP: Druh Krzysztof Bober

Pracą MDP kieruje Rada MDP, w skład której wchodzą: dowódca MDP, jego zastępca oraz dowódcy sekcji. W miarę potrzeby można powołać dodatkowe funkcje np.: sekretarz, kronikarz itp. (Regulamin MDP III, 6)

W dniu 15 listopada 2017 r. odbyło się zebranie wyborcze MDP. W wyniku wyborów od dzisiejszego dnia Radę MDP i poszczególne funkcje pełnią następujące osoby:

DOWÓDCA MDP: Dawid Bober

ZASTĘPCA DOWÓDCY: Jakub Pietrzyk

SEKRETARZE: Wiktoria Stawiarska i Zuzanna Kocoń

KRONIKARZ: Arkadiusz Wysoczański

DOWÓDCA SEKCJI 1: Bartłomiej Grabek

DOWÓDCA SEKCJI 2: Zuzanna Kocoń

DOWÓDCA SEKCJI 3: Patryk Bober

DOWÓDCA SEKCJI 4: Gabriela Dziura