W Uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2018 r. przedstawiciele naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej udali się wraz z opiekunem Druhem Krzysztofem i ks. Tomaszem do Jodłówki Tuchowskiej na Obóz MDP z Gminy Tuchów i Gminy Ryglice.…

Ważną role pomocy Żydom w czasie drugiej wojny światowej odegrała starosądecka szkoła pożarnictwa. Historyk ziemi sądeckiej Józef Bieniek opisał to tak: „Władysław Rzeźniczek, wówczas oficer techniczny w stopniu porucznika pracujący oficjalnie w sztabie kierownika technicznego…

PLAN ZBIÓREK MDP

11 sierpnia 2018 0

W związku z tym, że w niedzielę 23 września 2018 r. odbędą się Gminne Zawody dla MDP ogłaszamy zbiórki dla poszczególnych sekcji MDP: SEKCJA STARSZA: 24 sierpnia (piątek) – boisko w Cyganowicach 17:00 7 września…

Od soboty 21 lipca na terenie naszego miasta gościliśmy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Wejherowa. Przybyła ona do nas na wakacyjny wypoczynek połączony ze strażacką musztrą w ramach umowy między powiatem nowosądeckim i wejherowskim. Tutaj znajdziesz…